Nasz dom jest

Wielofunkcyjną placówką opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez Samorząd Powiatu Skierniewickiego, której zadaniem jest opieka nad dziećmi i młodzieżą czasowo lub trwale pozbawioną rodziny.

Copyright © 2006-2007 by
szymonskce